kapotė

1 kapõtė sf. (2) 1. Kp, Ds žr. kaponė 1: Paaštrinkit, vyrai, kapotę – jau atšipus ir nieko neima Bgt. Elena diendaržyje kapojo burokus, numetė į šalį kapotę J.Avyž. 2. 555, Prnv akseliui pjauti mašina. 3. NdŽ žr. kaponė 6. 4. žr. kaponė 7: Suskilo jau kapõtė Šmk. 5. Klvr mėsai kapoti peilis: Šita kapotė aštri – gerai kapoja mėsą Kt. 6. PnmA valgis iš neluptų mažyčių bulvių. 7. N, [K] lazda, vartojama žaidžiant sviediniu. 8. dainuojant nukertama daina: Ten ne vestuvinė [daina], tik tokia kapõtė (dainuojant smarkiai kertama) Kt.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • kapotė — 2 ×kapòtė (plg. kapka 2) sf. (2) tamsios medžiagos senovinė išeiginė moteriška kepurėlė, kurią nešiodavo be skarytės: Susėdo už krotelių šlėkčionkos su kapotė̃lėm Kp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Kapote — A jüdische Kapote (Rock) is a Rock mit zwei kleinen Säckloch. (Jüd. deutsch. Warschau.) …   Deutsches Sprichwörter-Lexikon

  • kapote — /keuh paw teuh/, n. a long coat formerly worn by male Jews of eastern Europe and now worn chiefly by very Orthodox or Hasidic Jews. [ < Yiddish < F capote CAPOTE] * * * …   Universalium

  • kapote —    (kah PAWT) [Yiddish, from French] A long jacket or overgarment worn by Orthodox or Hasidic Jews …   Dictionary of foreign words and phrases

  • kapote — ka·po·te …   English syllables

  • kapote — kəˈpȯd.ə noun ( s) Etymology: Yiddish, from French capote more at capote : a man s long coat of medieval origin worn especially by Jews of eastern Europe compare capote * * * /keuh paw teuh/ …   Useful english dictionary

  • Private Investigator! — is an adventure story arc of the Philippine comic strip series Pugad Baboy , created by Pol Medina Jr. and originally published in the Philippine Daily Inquirer. This particular story arc lasts 77 strips long and ran July to October, 2000, in the …   Wikipedia

  • Le Polyscope — Pour les articles homonymes, voir Polyscope. Le Polyscope Logo du Polyscope © Le Polyscope Devise : De toute façon on est les meilleurs depuis 1967 …   Wikipédia en Français

  • Liste complète des directeurs du Polyscope — Le Polyscope Pour les articles homonymes, voir Polyscope. Le Polyscope Logo du Polyscope © Le Polyscope Devise : De to …   Wikipédia en Français

  • Hasidic Judaism — Hasidic Jews praying in the synagogue on Yom Kippur, by Maurycy Gottlieb Part of a se …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.